F%C3%A1skr%C3%BA%C3%B0sfj%C3%B6r%C3%B0ur-Photo-Sebastian-Ziegler-155_Portrait.jpg

BRAS er menningarhátíð þar sem börnum er gefið tækifæri til að skapa og upplifa listir í víðasta samhengi. Hún var haldin í fyrsta skipti í september 2018 og sem fyrr segir hefur verið ákveðið að endurtaka leikinn í haust. 

Einkunnarorð hátíðarinnar eru Þora! Vera! Gera! enda er leiðarljós hátíðarinnar að hvetja börn á Austurlandi til að þora að vera þau sjálf og framkvæma á eigin forsendum. Markmiðið er að búa til vettvang þar sem öll börn á Austurlandi geta unnið saman á jafningjagrundvelli óháð móðurmáli, tungumálakunnáttu og búsetu. Unnið er þvert á þjóðerni, byggðakjarna og aldur.  

Önnur markmið með BRAS eru meðal annars þessi: 

  • Að börn kynnist fjölbreyttum aðferðum listanna við skapandi vinnu.

  • Að opna augu barna og ungmenna á Austurlandi fyrir mikilvægi samveru, samkenndar og samstöðu.

  • Að gefa börnum tækifæri til að kynnast á nýjan hátt og skilja hvert annað út frá nýjum forsendum.

  • Að auka virðingu og umburðarlyndi meðal barna og ungmenna.

  • Að börn meti að verðleikum fjársjóðinn sem felst í aðgengi að ólíkum menningarheimum.

  • Að nota listsköpunina til að byggja brýr á milli þjóðerna, aldurshópa og byggðakjarna.

Tjáning án tungumáls

Þemaverkefni BRAS 2019 – Tjáning án tungumáls - er innblásið af þeirri staðreynd að börnum, sem hafa annað tungumál en íslensku að móðurmáli, fjölgar hratt á Austurlandi. Það skiptir máli að tengja saman börn og ungmenni á milli byggðakjarna og að auka aðgengi að listsköpun fyrir börn sem búa í minnstu byggðakjörnunum.

Tjáning án tungumáls mun nýtast öllum þátttakendum sama hver bakgrunnur þeirra eða aðstæður eru. Þetta er leið til að byggja brýr bæði á milli menningarsamfélaga og byggðakjarna á Austurlandi og auka samstöðu og samgang barna óháð uppruna og búsetu.

Hátíðin í haust hefur þegar hlotið styrki frá Barnamenningarsjóði Íslands, þrjár milljónir króna, og auk þess hlaut hátíðin styrk upp á eina milljón frá samfélagssjóði Alcoa á Austurlandi.  

F%C3%A1skr%C3%BA%C3%B0sfj%C3%B6r%C3%B0ur-Photo-Sebastian-Ziegler-51.jpg
adstandendurBRAS%25402x.jpg

BRAS til framtíðar

Sem fyrr segir var BRAS haldin í fyrsta skipti í fyrra en ætlunin er að þróa verkefnið í þrjú til fjögur ár. Mikill tími fer í undirbúning BRAS en hátíðin er samstarfs- og samvinnuverkefni skóla og sveitarfélaga á Austurlandi auk Skólaskrifstofunnar og List fyrir Alla og margir lausir endar sem þarf að hnýta. Verkefnisstjórn er á vegum Austurbrúar í mjög góðu og nánu samstarfi við sveitarfélög, menningarstofnanir og skólaskrifstofu Austurlands. Gríðarlegur metnaður og samstaða er um að hátíðin sé sem veglegust og fái að þróast, dafna og vaxa og stefnir hátíðin í að verða einn af stærri viðburðum sem haldnir eru í fjórðungnum. Þegar hátíðinni lýkur ár hvert er unnin könnun á því hvernig til tókst og í framhaldinu er heildarsýn um framtíð BRAS þróuð og endurskoðuð.

Þeir sem vilja taka þátt í BRAS 2019 geta skilað inn upplýsingum um verkefnin fyrir 10. júlí til verkefnastjóra Austurbrúar, Halldóru D. Hafþórsdóttur // dora@austurbru.is.